Glumă

Military joke
During the Cold War days, a Russian pilot is captured by the US Army and locked up for interrogation. US interrogator: „Tell us about the plans of the MiG-50 Fighter!” Russian pilot: „I don’t know” He is beaten up, then he’s interrogated again… US interrogator: „Tell us about the plans of the MiG-50 fighter!” Russian pilot: „I have no idea about anything, I swear!” He is beaten up again, then again and again, and finally the Americans get tired of interrogating him, so they let him go back to Russia. In Russia, when he first meets his pilot comrades, he tells them: „Comrades, learn the MiG-50 plans well, ’cause the Americans almost had me killed for not knowing them!”

via Unijokes

Literatura oBăsedantului deceniu

Via Onor domnu de la malu mării @RFboris – aka Boris Blue Eyes care a teoretizat noul curent literar – Dușmănismul:

  • Tema centrală – Băse

  • Filiații culturale și de inspirație: semănătorismul (cine se aseamnănă se adună), dadaismul (de la sintagma ”Da, da ! sefu”), onirismul, proletcultism.

  • Cenaclu reprezentativ: A3

  • Reprezentat de seamă: Titu Varaniescu

  • opere: vezimaijos

CUfbOAOUsAAP9D6

Vulcan

Georgio Vasari- Fucina di Vulcano (1564)

Gaudeamus, tehnocrații și Războiul stelelor

Am fost la târgul de carte și după cum veți vedea în clip a fost peste așteptări. Multe cărți, întâlniri șoc cu Adrian Năstase și Darth Vader.

Ce să mai, realitatea bate filmul !

Gaudeamus 2015, aventuri, actiune, suspans, mister.

 

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 4,201 alți urmăritori